Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-12-01 kl. 09:00

Torsdag 2016-12-01 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2016-12-01 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Beredning
Redog. 2016/17:JO1 och motion
Föredragande: JG

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast och motion
4. Se särskild föredragningslista