Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

5. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
i Sverige (KU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista