Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2016-12-13 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Justering
Föredragande: KÖ

5. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Fortsatt beredning
Redog. 2016/17:JO1 och motion
Föredragande: JG

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Sammanträdestider
3. KansliPM
4. Förslag
5. Utkast och kansliPM
6. Se särskild föredragningslista