Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2016-12-15 kl. 09:00

Torsdag 2016-12-15 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2016-12-15 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Information
Justitieombudsmännen
Fortsatt beredning
Redog. 2016/17:JO1 och motion
Föredragande: JG

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i
Sverige (KU6)

Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

6. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism (KU12)
Fortsatt beredning
KOM (2016) 379
Föredragande: CR

7. Riksrevisionens rapport nationella samordnare (KU13)
Beredning
Skr. 2016/17:23 och motion
Föredragande: ACB

8. Kommisionens arbetsprogram för 2017 (KU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Föredragande: KÖ

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. KansliPM och tidigare utsänt material
3. Protokoll
4. Inkomna skrivelser
5. Tidigare utsänt material
6. Tidigare utsänt material och yttrande från JuU och UbU
7. Utkast och motion
8. Utkast
9. Se särskild föredragningslista