Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-01-19 09:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. En rymdstrategi för Europa
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
KOM(2016) 705
Föredragande: LW

4. Kommissionens förslag till ändringar i AV-direktivet
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommer kl. 10:15

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Program
3.KansliPM
4. KansliPM med underlag från RK
5. Se särskild föredragningslista