Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Information
Företrädare för enheten för Europeiska unionen,
Utrikesdepartementet
Information inför utskottsresa
Föredragande: JG

5. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i
Sverige (KU6)

Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4.KansliPM
5. KansliPM och tidigare utsänt material
6. Se särskild föredragningslista