Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:00

Torsdag 2017-01-26 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-01-26 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (KU7)
Information
Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare
vid Justitiedepartementet
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:31
Föredragande: KÖ

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast
4. Se särskild föredragningslista