Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare
vid Justitiedepartementet

4. Information om säkerhetsrutiner
Företrädare från säkerhetsenheten

5. Allmänna helgdagar (KU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

6. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i
Sverige (KU6)

Beslut om uppdrag
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM med underlag från RK
5. Utkast och motioner
6. Förslag
7. Se särskild föredragningslista