Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-02 kl. 09:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-02-02 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Val av riksrevisorer
Beslut
Föredragande: HH

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (KU7)
Justering
Prop. 2016/17:31
Föredragande: KÖ

6. Asylprocedurförordningen och skyddsgrundsförordningen
Information
Statssekreterare Lars Westbratt med medarbetare
vid Justitiedepartementet kommer kl. 09.15
Föredragande: JG

7. Information om säkerhetsrutiner
Företrädare från säkerhetsenheten

8. Allmänna helgdagar (KU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

9. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Beredning
Prop. 2016/17:50 och motion
Föredragande: LW

10. Utskottsresa till Frankrike
Information
Föredragande: JG

11. Granskning av regeringen

13. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4. KansliPM
5. Förslag
6. KansliPM med underlag från RK
8. Tidigare utsänt material
9. Utkast och motion
10. KansliPM delas vid sammanträdet
11. Se särskild föredragningslista