Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Kommissionens förslag till förordning om
konsumentskyddssamarbete
Överläggning
Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
vid Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Allmänna helgdagar (KU19)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

5. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft (KU4y)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:50 och motion
Föredragande: LW

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM med underlag från RK
2. Protokoll
4-5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista