Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft (KU4y)
Justering
Prop. 2016/17:50 och motion
Föredragande: LW

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag
5. Se särskild föredragningslista