Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-02-23 09:00
Plats: RÖ7-08

1. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
i Sverige (KU6)
Information
Professor Hans-Gunnar Axberger
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

2. Anmälningar

3. Granskning av regeringen

4. Övriga frågor

Bilagor


1. Tidigare beslutat uppdrag
3. Se särskild föredragningslista