Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Gemensam ram för att motverka hybridhot (KU2y)
Justering
JOIN(2016) 18
Föredragande: KÖ

5. Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län (KU2)
Justering
Prop. 2015/16:176
Föredragande: LW

6. Översyn av Riksrevisionen (KU14)
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

7. Kommissionens förslag till förordning om
konsumentskyddssamarbete
Överläggning
Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
vid Finansdepartementet kommer kl. 11:40

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. Förslag
6. KansliPM
7. Underlag från Regeringskansliet, FaktaPM och KOM(2016) 283
8. Se särskild föredragningslista