Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-02-28 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Allmänna helgdagar (KU19)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

5. Valfrågor (KU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

6. Redogörelse för resa till Frankrike

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4. Förslag
5. Utkast och motioner
6. Redogörelse för resa
7. Se särskild föredragningslista