Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Valfrågor (KU22)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast
5. Se särskild föredragningslista