Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-03-16 kl. 09:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-03-16 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Granskning av regeringen

3. Övriga frågor

Bilagor


2. Se särskild föredragningslista