Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Valfrågor (KU22)
Information
Företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
kommer kl. 11.00
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Offentlighet, sekretess och integritet (KU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: JG

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Utkast
2. Protokoll
4. KansliPM
5. Utkast och motioner
6. Se särskild föredragningslista