Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-03-23 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Valfrågor (KU22)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

4. Minoritetsfrågor (KU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (KU21)

Fråga om remiss till samtliga utskott
Skr. 2016/17:75
Redog. 2016/17:RS4
Föredragande: HH

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4. Utkast, motioner och inkomna skrivelser
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista