Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-03-28 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Information
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommer kl. 11:00
Beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM och motioner
2. Protokoll
4. KansliPM
5. Se särskild föredragningslista