Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-04-06 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Riksdagens arbetsformer (KU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

3. Minoritetsfrågor (KU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AB

4. Offentlighet, sekretess och integritet (KU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JG

5. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism (KU12)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 379
Föredragande: KÖ

6. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motioner
Föredragande: KÖ

8. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: HH

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Utkast och motioner
3-5. Utkast
6. Tidigare utsänt material
7-8. KansliPM
9. Se särskild föredragningslista