Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Fredag 2017-04-07 kl. 09:00

Fredag 2017-04-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-04-07 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

Granskning av regeringen

Bilagor


Se särskild föredragningslista