Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 09:00

Torsdag 2016-10-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-13 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: ACB

4. Höständringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:2
Föredragande: ACB

5. Registrering av gåvor till riksdagsledamöter,
och registrering av vissa skulder m.m. (KU9)
Beredning
Framst. 2015/16:RS6
Föredragande: CB

6. Ny ersättningslag och lag om stöd till
partigrupperna (KU3)
Beredning
Framst. 2015/16:RS7 och motioner
Föredragande: AN

7. En översyn av det ekonomiadministrativa
regelverket för riksdagen myndigheter (KU4)
Beredning
Framst. 2015/16:RS5
Föredragande: CR

8. Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska
politiska partier och europeiska politiska stiftelser (KU8)
Beredning
Prop. 2016/17:6
Föredragande: JG

9. Extern utredning av Riksrevisionen
Information
Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare
kommer kl. 09:30

10. Översyn av Riksrevisionen (KU14)
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - Intern ärendeplan
- KansliPM
3. Utkast och motioner
4. KansliPM
5. Utkast
6. Utkast och motioner
7-8. Utkast
10. KansliPM