Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:40
Datum och tid: 2017-04-20 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Minoritetsfrågor (KU16)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Offentlighet, sekretess och integritet (KU15)
Justering
Motioner
Föredragande: JG

4. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 8
Beredning och ev. beslut
Föredragande: JG

5. Allmänna helgdagar (förnyad behandling) (KU29)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

6. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

7. Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)
Beredning
Prop. 2016/17:136 och motion
Föredragande: KÖ

8. Indelning i utgiftsområden (KU26)
Fråga om att ge andra utskott tillfälle att yttra sig
Prop. 2016/17:100 förslagspunkterna 2-14, motion och
ev. följdmotioner
Föredragande: ACB

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


2. Förslag och bilaga
3. Förslag
4. KansliPM, KOM(2017) 8
5-6. Utkast
7. Utkast och motion
8. KansliPM
10. Se särskild föredragningslista