Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:41 Måndag 2017-04-24 kl. 14:00

Måndag 2017-04-24 kl. 14:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:41
Datum och tid: 2017-04-24 14:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista