Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:42 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:42
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Granskning av regeringen

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Riksdagens arbetsformer (KU18)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

7. Allmänna helgdagar (förnyad behandling) (KU29)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (KU5y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:115 och motioner
Föredragande: MH

9. Övriga frågor

Bilagor


1-2. Se särskild föredragningslista
3. Protokoll
5. KansliPM
6-7. Förslag
8. Utkast