Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:43 Torsdag 2017-04-27 kl. 08:30

Torsdag 2017-04-27 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:43
Datum och tid: 2017-04-27 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Information
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Anna Carlstedt kommer kl. 08.30
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

2. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism (KU12)
Fortsatt beredning
KOM (2016) 379
Föredragande: KÖ

3. Justering av protokoll

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (KU5y)
Justering
Skr. 2016/17:115 och motioner
Föredragande: MH

5. Val av justitieombudsman
Beslut
Föredragande: PN

6. Övriga frågor

7. Granskning av regeringen

Lokal: Skandiasalen N3-04

Kl. 10.30

8. Granskning av regeringen

Bilagor


1-2. Utkast
3. Protokoll
4. Förslag
5. KansliPM
7-8. Se särskild föredragningslista