Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:44 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:44
Datum och tid: 2017-05-02 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:75
Redog. 2016/17:RS4
Föredragande: HH

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast, kansliPM och yttranden från andra utskott
5. Se särskild föredragningslista