Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:46 Måndag 2017-05-08 kl. 13:00

Måndag 2017-05-08 kl. 13:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:46
Datum och tid: 2017-05-08 13:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista