Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:47 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:47
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)
Information
Statssekreterare Per Olsson Fridh, Kulturdepartementet
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:136 och motion
Föredragande: KÖ

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:75
Redog. 2016/17:RS4
Föredragande: HH

6. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

7. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 379
Föredragande: KÖ

8. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU25)
Beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: ACB

9. Indelning i utgiftsområden (KU26)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:100 förslagspunkterna 2-14 och motion
Föredragande: ACB

10. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:99
Föredragande: ACB

11. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2016/17:101
Föredragande: ACB

12. Granskning av regeringen

13. Övriga frågor

Bilagor


1. Utkast
2. Protokoll
4-5. KansliPM
6-7. Tidigare utsänt material
8. Utkast
9. Utkast och motion
10-11. KansliPM och utdrag ur proposition och skrivelse
12. Se särskild föredragningslista