Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:48 Torsdag 2017-05-11 kl. 09:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:48
Datum och tid: 2017-05-11 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksrevisionen
Information
Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg
och Ingvar Mattson

2. Granskning av regeringen

3. Säkerhetsfrågor
Information
Företrädare för Säpo och riksdagens säkerhetsenhet
kommer kl. 10.00

4. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Information
Säkerhetspolischef Anders Thornberg med medarbetare
kommer kl. 10.45
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

Bilagor


2. Se särskild föredragningslista
4. Tidigare utsänt material och bilaga
5. Protokoll