Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:49 Måndag 2017-05-15 kl. 13:00

Måndag 2017-05-15 kl. 13:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:49
Datum och tid: 2017-05-15 13:00
Plats: Se bilaga under punkt 1

1. Anmälningar

2. Granskning av regeringen

Tisdag 2017-05-16 kl. 08:30

3. Justering av protokoll

4. Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:136 och motion
Föredragande: KÖ

5. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:75
Redog. 2016/17:RS4
Föredragande: HH

6. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter (KU6)
Information
Professor Hans-Gunnar Axberger
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Schema
2. Se särskild föredragningslista
3. Protokoll
4. Tidigare utsänt material
5. Utkast
6. Tidigare utsänt material