Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksrevisionen
Information och diskussion
Riksrevisor Margareta Åberg

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: ACB

6. Översyn av Riksrevisionen (KU14)
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

7. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM
5. Utkast delas under fredagen