Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:50 Torsdag 2017-05-18 kl. 08:30

Torsdag 2017-05-18 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:50
Datum och tid: 2017-05-18 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
Information
Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning med medarbetare

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner
Information
Föredragande: JG

5. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 379
Föredragande: KÖ

6. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

7. Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:136 och motion
Föredragande: KÖ

8. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:75
Redog. 2016/17:RS4
Föredragande: HH

9. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU25)
Fortsatt beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: ACB

10. Indelning i utgiftsområden (KU26)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:100 förslagspunkterna 2-14 och motion
Föredragande: ACB

11. Kommunala och regionala frågor (KU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: JJ

12. Ny kommunallag (KU30)
Beredning
Prop. 2016/17:171 och motion
Föredragande: EL och JJ

13. Kommittéberättelse 2017 (KU24)
Beredning
Skr. 2016/17:103 och motioner
Föredragande: AB

14. Granskning av regeringen

15. Övriga frågor

Bilagor


2-3. KansliPM
4. KansliPM med underlag från RK
5-7. Utkast
8. Utkast delas under onsdagen
9. Utkast
10. Utkast och yttrande
11-13. Utkast och motioner
14. Se särskild föredragningslista