Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:51 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:51
Datum och tid: 2017-05-30 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Justering
Skr. 2016/17:75
Redog. 2016/17:RS4
Föredragande: HH

5. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU25)
Justering
Nämndernas redogörelser
Föredragande: ACB

6. Indelning i utgiftsområden (KU26)
Justering
Prop. 2016/17:100 förslagspunkterna 2-14 och motion
Föredragande: ACB

7. Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)
Justering
Prop. 2016/17:136 och motion
Föredragande: KÖ

8. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)
Justering
KOM(2016) 379
Föredragande: KÖ

9. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Fortsatt beredning och ev. justering
Motioner
Föredragande: KÖ

10. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet
under 2016 (KU24)

Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:103 och motioner
Föredragande: AB

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4-9. Förslag
10. Utkast
11. Se särskild föredragningslista