Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:52 Torsdag 2017-06-01 kl. 08:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:52
Datum och tid: 2017-06-01 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Kommunala och regionala frågor (KU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

3. Ny kommunallag (KU30)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:171 och motioner
Föredragande: EL och JJ

4. En modern och rättssäker förvaltning -
ny förvaltningslag (KU31)

Beredning
Prop. 2016/17:180 och motioner
Föredragande: LW

5. Forskning och framtid
Föredragande: HH

6. Granskning av regeringen

7. Åtalsärende

8. Övriga frågor

Bilagor


2-3. Utkast
4. Utkast och motioner
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista