Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:53 Torsdag 2017-06-08 kl. 09:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:53
Datum och tid: 2017-06-08 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet
under 2016 (KU24)
Justering
Skr. 2016/17:103 och motioner
Föredragande: AB

5. Kommunala och regionala frågor (KU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

6. Ny kommunallag (KU30)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:171 och motioner
Föredragande: EL och JJ

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
4. Förslag
5-6. Utkast