Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:54 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:54
Datum och tid: 2017-06-13 11:00
Plats: RÖ7-08

1. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter (KU6)
Redovisning av uppdrag
Professor Hans-Gunnar Axberger
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

2. Anmälningar

3. Kommunala och regionala frågor (KU17)
Justering
Motioner
Föredragande: JJ

4. Ny kommunallag (KU30)
Justering
Prop. 2016/17:171 och motioner
Föredragande: EL och JJ

5. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet
under 2016 (KU24)
Justering
Skr. 2016/17:103 och motioner
Föredragande: AB

6. En modern och rättssäker förvaltning -
ny förvaltningslag (KU31)

Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:180 och motioner
Föredragande: LW

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Promemoria delas vid bordet
3-5. Förslag
6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista