Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:55 Torsdag 2017-06-15 kl. 09:00

Torsdag 2017-06-15 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:55
Datum och tid: 2017-06-15 09:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt
Öppen utfrågning

Bilagor


1. Program