Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:56 Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:56
Datum och tid: 2017-06-20 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Säkerhetsfrågor
Information
Företrädare för Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter (KU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
3. Inkomna skrivelser
4. KansliPM
5. Rapport JO som IMR? (endast elektroniskt)
6. Se särskild föredragningslista