Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:57 Torsdag 2017-08-17 kl. 11:30

Torsdag 2017-08-17 kl. 11:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:57


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:57
Datum och tid: 2017-08-17 11:30
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Granskning av regeringen

Bilagor


2. Se särskild föredragningslista