Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:00

Torsdag 2016-10-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-10-27 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Översyn av Riksrevisionen (KU14)
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Yrkandesammanställning
3. KansliPM
4. Utkast
5. Se särskild föredragningslista