Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-08 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Val till riksdagens arvodesnämnd

5. Registrering av gåvor till riksdagsledamöter
och registrering av vissa skulder m.m. (KU9)
Justering
Framst. 2015/16:RS6
Föredragande: CB

6. Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna (KU3)
Justering
Framst. 2015/16:RS7 och motioner
Föredragande: AN

7. En översyn av det ekonomiadministrativa
regelverket för riksdagen myndigheter (KU4)
Justering
Framst. 2015/16:RS5
Föredragande: CR

8. Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska
politiska partier och europeiska politiska stiftelser (KU8)
Justering
Prop. 2016/17:6
Föredragande: JG

9. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Redog. 2015/16:RS1
Föredragande: ACB

10. Översyn av Riksrevisionen (KU14)
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - KansliPM
- Inbjudan
3-4. KansliPM
5-8. Förslag
9. Utkast och utrikesutskottets yttrande
10. Utkast
11. Se särskild föredragningslista