Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2017-11-21 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommissionens arbetsprogram för 2018 (KU3y)
Justering
KOM(2017) 650
Föredragande: KÖ

5. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
i Sverige (KU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista