Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2017-12-05 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

4. Skadestånd och Europakonventionen (KU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:7
Föredragande: JJ

5. Offentlighet, sekretess och integritet (KU38)
Beredning
Motioner
Föredragande: JFG

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


2. KansliPM
3-4. Utkast
5. Utkast och motioner
6. Se särskild föredragningslista