Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:41 Onsdag 2018-03-28 kl. 09:00

Onsdag 2018-03-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:41
Datum och tid: 2018-03-28 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Kommunala och regionala frågor (KU33)
Justering
Motioner
Föredragande: EL

6. Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (KU15)
Justering
Framst. 2017/18:RS4 och motion
Föredragande: ACB

7. Författningsfrågor (KU36)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

8. Offentlig förvaltning (KU37)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EL

9. Ny dataskyddslag (KU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:105 och motion
Föredragande: JFG

10. Anpassning av valdatabaslagen till EU:s
dataskyddsförordning (KU24)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:115
Föredragande: JFG

11. Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s
dataskyddsförordning (KU25)
Fortsatt beredning
Framst. 2017/18:RS7
Föredragande: HH

12. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (KU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:59 och motioner
Föredragande: JJ

13. Fri- och rättigheter, m.m. (KU34)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

14. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges
säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
Ev. yttrande
Föredragande: JFG

15. Ändrade mediegrundlagar (KU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:49 och motioner
Föredragande: KÖ

16. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. Protokollsutdrag och motioner
4. KansliPM
5. Reviderat utkast i viss del
6-7. Förslag
8. Utkast
9. Utkast och särsk. yttr.
10-12. Utkast
13. Förslag
14. KansliPM
15. Tidigare utsänt material