Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:42 Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:42
Datum och tid: 2018-04-10 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Anpassning av valdatabaslagen till EU:s
dataskyddsförordning (KU24)
Justering
Prop. 2017/18:115
Föredragande: JFG

5. Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s
dataskyddsförordning (KU25)
Justering
Framst. 2017/18:RS7
Föredragande: HH

6. Offentlig förvaltning (KU37)
Justering
Motioner
Föredragande: EL

7. Ny dataskyddslag (KU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:105 och motion
Föredragande: JFG

8. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges
säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (KU4y)
Fortsatt beredning
Föredragande: JFG

9. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (KU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:59 och motioner
Föredragande: JJ

10. Ändrade mediegrundlagar (KU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:49 och motioner
Föredragande: KÖ

11. Några ändringar i riksdagsordningen (KU26)
Fortsatt beredning
Framst. 2017/18:RS5 och motion
Föredragande: JJ

12. Författningsfrågor (KU36)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

13. Granskning av regeringen

14. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4-5. Förslag
6. Förslag och rapport
7. Utkast och kansliPM
8-12. Utkast
13. Se särskild föredragningslista