Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:44 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:44
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Fri- och rättigheter, m.m. (KU34)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD

6. Vissa villkor för statsråd och statssekreterare (KU42)
Beredning
Prop. 2017/18:162 och motion
Föredragande: JFG

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (KU5y)
Beredning
Skr. 2017/18:118 och motioner
Föredragande: JD

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. Uppdaterad ärendeplan och sammanträdesplan
4. KansliPM
5. Utkast
6. Utkast och motion
7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista