Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:46 Måndag 2018-04-23 kl. 12:30

Måndag 2018-04-23 kl. 12:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:46
Datum och tid: 2018-04-23 12:30
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista