Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk
bearbetning och lagring (KU9)

Beredning
Prop. 2016/17:198
Föredragande: JJ

5. Politisk information i skolan (KU2y)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Beredning
Prop. 2017/18:17 och motioner
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast
5. Utkast och motioner
6. Se särskild föredragningslista