Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:52 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:52
Datum och tid: 2018-05-17 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Förslag till förordning om marknadskontroll av
produkter
Överläggning
KOM(2017) 795
Statssekreterare Oscar Stenström med medarbetare
vid Utrikesdepartementet

2. Förslag till ändring av AV-direktivet
Överläggning
KOM(2016) 287
Statssekreterare Per Olsson Fridh med medarbetare
vid Kulturdepartementet

3. Förslag till förordning om det europeiska
medborgarinitiativet
Information
KOM(2017) 482
Statssekreterare Per Olsson Fridh med medarbetare
vid Kulturdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. EU-bevakning

7. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked
och anmälan (KU7y)
Yttrande till civilutskottet
Justering
Prop. 2017/18:210
Föredragande: EL

8. Inkorporering av FN:s konvention om barnets
rättigheter (KU8y)
Yttrande till socialutskottet
Justering
Prop. 2017/18:186
Föredragande: KD

9. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU41)
Justering
Nämndernas redogörelser
Föredragande: IÅ

10. Allmänna helgdagar (KU28)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IÅ

11. Kommittéberättelse - kommittéernas arbete
under 2017 (KU39)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:103 och motioner
Föredragande: IÅ

12. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (KU46)
Beredning
Prop. 2017/18:206 och motion
Föredragande: KD

13. Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet
till uppehållstillstånd (KU9y)
Yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:252
Föredragande: EL

14. Följdändringar till ny förvaltningslag (KU22)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:235
Föredragande: JJ

15. Journalistik i hela landet (KU43)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:154 och motioner
Föredragande: ACB

16. Vårändringsbudget för 2018 (KU10y)
Yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:99
Föredragande: ACB

17. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:75
Redog. 2017/18:RS6
Föredragande: JD

18. En stärkt minoritetspolitik (KU44)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:199 och motioner
Föredragande: JD

19. Ändrade mediegrundlagar (KU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:49 och motioner
Föredragande: KÖ

20. Granskning av regeringen

21. Övriga frågor

Bilagor


1-3 KansliPM underlag från RK
4. Protokoll
6. KansliPM
7-9. Förslag
10. Tidigare utsänt material
11. Utkast och motion
12-19. Utkast
20. Se särskild föredragningslista